Τρόπος αξιολόγησης οικονομικών μαθημάτων ΕΠΑ.Λ

                       

        Τρόπος εξέτασης όλων των οικονομικών μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ

          Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων για την Β και Γ ΕΠΑ.Λ 2013-2014 απο τον σύμβουλο Δ. Μυλωνά.