Αναλυτικά προγράμματα-Οδηγίες διδασκαλίας

   

Αναθέσεις μαθημάτων (Α και Β ανάθεση) για όλα τα οικονομικά μαθήματα στο Γυμνάσιο και Γεν. Λύκειο 2015-2016

Για το Γενικό Λύκειο

 Α τάξη

Πολιτική Παιδεία Α΄ 2014

Εξεταστέα ύλη Πολιτική Παιδεία Α΄2014-2015

  

Β τάξη

Πολιτική Παιδεία Β΄2014

Εξεταστέα ύλη Πολιτική Παιδεία Β΄2014-2015

 

Γ τάξη

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών

Αρχές Γενικής Λογιστικής(επιλογής)  

 

Για το ΕΠΑ.Λ

 

Α τάξη

Σ.Ε.Π -Περιβάλλον εργασίας

Πολιτική Παιδεία Α΄2014

Εξεταστέα ύλη Πολιτική Παιδεία Α΄ 2014-2015

Αρχές Λογιστικής

Οργάνωση και Διοίκηση

Β τάξη

Λογιστικές Εφαρμογές

Αστικό Εργατικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

Σύγχρονες συναλλαγές

Αγγλικά ειδικότητας Ι

Ειααγωγή στον Τουρισμό

Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχιακών Επιχειρήσεων

Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

 Γ τάξη

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Λογιστική Εταιρειών

Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων

Λογιστικές Εφαρμογές

Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου

Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων

Τουριστικό Marketing

Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων, Τουριστικοί Ναύλοι, Τουριστικά Πακέτα

Τουριστικές Εφαρμογές Η/Υ

Για το Γενικό

        Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2016-2017

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2015-2016

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2014-2015

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 2014-2015

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2013-2014

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 2013-2014

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2012-2013

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 2012-2013

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2011-2012

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 2011-2012

Για το ΕΠΑ.Λ

Αρχές Οικονομικής θεωρίας και Αρχές  Οργάνωσης και Διοίκησης 2016-2017

Αρχές Οικονομικής θεωρίας και Αρχές  Οργάνωσης και Διοίκησης 2015-2016 Αρχικό

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ 2013-2014

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 2013-2014

Αρχές Οικονομκής Θεωρίας ΙΙ 2012-2013

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 2012-2013

Αρχές Οικονομκής Θεωρίας ΙΙ 2011-2012

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Γενικό Λύκειο

Οδηγίες αξιολόγησης των μαθημάτων α΄και β΄ανάθεσης των ΠΕ 09 στο ΓΕΛ 2015-2016 

      Ερευνητική Εργασία (Project)

 Οδηγίες διδασκαλίας ερευνητικής εργασίας Γενικού Λυκείου 2016-2017

Τρόπος αξιολόγησης Ερευνητικής Εργασίας Γενικού Λυκείου 2015-2016 

Οδηγίες διδασκαλίας Ερευνητικής Εργασίας Γενικού Λυκείου 2014-2015 

Οδηγίες διδασκαλίας Ερευνητικής Εργασίας Γενικού Λυκείου 2013-2014-

Οδηγίες διδασκαλίας Ερευνητικής Εργασίας Α΄ Γενικού Λυκείου 2011-2012  

Οδηγίες διδασκαλίας Ερευνητικής Εργασίας  Γενικού Λυκείου 2012-2013

Ανάθεση Ερευνητικής Εργασίας 2012-2013

Ανάθεση Ερευνητικής Εργασίας 2013-2014  

Συμπληρωματικές οδηγίες Ερευνητική Εργασία 2012-2013

Τροποποίηση διδασκαλίας Ερευνητικής Εργασίας 2012-2013 

      Πολιτική Παιδεία Α'

 "Οδηγίες διδασκαλίας Πολιτική Παιδεία Α΄2016-2017"

 Διδακτέα ύλη Πολιτική Παιδεία Α΄ 2015-2016"

Οδηγίες διδασκαλίας (απο το σύμβουλο Νομικών ) 2013-2014

Οδηγίες διδασκαλίας (απο τη σύμβουλο Οικονομολόγων Ζήση Α.)  2013-2014

Οδηγίες διδασκαλίας (απο τον σύμβουλο Οικονομολόγων Μυλωνά Δ.) 2013-2014

     Πολιική Παιδεία Β΄- Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Β

 "Οδηγίες διδασκαλίας Πολιτική Παιδεία Β΄ και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών 2016-2017"

"Διδακτέα ύλη Πολιτική Παιδεία Β΄ και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Β΄2015-2016"

 

     Αρχές Οικονομίας Α΄(και Β' επιλογής σχ.έτος 2012-2013)

Οδηγίες διδασκαλίας Α΄και Β΄2012-2013 

Οδηγίες διδασκάλίας Α΄2010-2011

Βιβλίο καθηγητή

Βιβλίο Αξιολόγησης μαθητή (Κέντρο Εκπαιδ.Έρευνας)

     Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Βιβλίο καθηγητή 

Βιβλίο αξιολόγησης μαθητή (Κέντρο Εκπαιδ.Έρευνας)

Ασκήσεις (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

Διορθώσεις βιβλίου(2011)

     Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Οδηγίες διδασκαλίας

Βιβλίο αξιολόγησης μαθητή (Κέντρο Εκπαιδ. Έρευνας)

Για το ΕΠΑ.Λ

       Οδηγίες αξιολόγησης μαθημάτων όλων των τάξεων ΕΠΑ.Λ 2016-2017

     Πολιτική Παιδεία

      Οδηγίες διδασκαλίας (απο τον σύμβουλο Οικονομολόγων Μυλωνά Δ.) 2013-2014  

      Μαθήματα ομάδας προσανατολισμού Α΄ τάξης 

Οδηγίες διδαακαλίας ΣΕΠ - ασφάλεια υγιεινη στο χώρο εργασίας 2016-2017

Ερευνητική εργασία στην Τεχνολογία Α΄ΕΠΑΛ Οδηγίες διδασκαλίας 2016-2017

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού Α τάξης και ΣΕΠ 2013-2014 

      Ερευνητική Εργασία (Project)

Οδηγίες διδασκαλίας Ερευνητικής Εργασίας Α΄ ΕΠΑ.Λ 2014-2015

Οδηγίες διδασκαλίας Ερευνητικής Εργασίας Α΄ ΕΠΑ.Λ 2013-2014

Οδηγίες διδασκαλίας Ερευνητικής Εργασίας Α΄ ΕΠΑ.Λ  2011-2012 

   Ειδική Θεματική Δραστηριότητα Β΄τάξη    

       Οδηγίες διδασκαλίας Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας για τον τομέα Οικον Διοίκ. ΕΠΑ.Λ 2012-2013

Οδηγίες διδασκαλίας Ειδική Θεματική Δραστηριότητα ( γενικά )΄2012-2013  

     Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ΕΠΑ.Λ

       Συμπληρωματικό υλικο (προτεινόμενες ασκήσεις) για το μάθημα 2016-2017 απο το υπουργείο

     Οικονομικά μαθήματα  

"Οδηγίες διδασκαλίας όλων των μαθημάτων Α΄τάξης και Τομέων και Ειδικοτήτων 2016-2017 Νέο!!"

Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα τομέων Β΄τάξης 2015-2016 

Οδηγίες διδασκαλίας για όλα τα οικονομικά μαθήματα 2014-201

Οδηγίες διδασκαλίας για όλα τα οικονομικά μαθήματα 2013-2014

Οδηγίες διδασκαλίας Αρχές Οικονομίας Α΄2012-2013

Οδηγίες διδασκαλίας για τα οικονομικά μαθήματα τροποποίηση 13_11_2012

Οδηγίες διδασκαλίας για όλα τα οικονομικά μαθήματα 2012-2013

Οδηγίες διδασκαλίας Αρχες Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ τροποποίηση 2012_2013

Οδηγίες διδασκαλίας για όλα τα οικονομικά μαθήματα 2011-2012

Οδηγίες διδασκαλίας για όλα τα οικονομικά μαθήματα 2010-2011

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - βιβλίο καθηγητή 

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ  -Διορθώσεις βιβλίου