Αναλυτικά προγράμματα σπουδών

   

Αναθέσεις μαθημάτων (Α και Β ανάθεση) για όλα τα οικονομικά μαθήματα στο Γυμνάσιο και Γεν. Λύκειο 2015-2016

Για το Γενικό Λύκειο

 Α τάξη

Πολιτική Παιδεία Α΄ 2014

Εξεταστέα ύλη Πολιτική Παιδεία Α΄2014-2015

  

Β τάξη

Πολιτική Παιδεία Β΄2014

Εξεταστέα ύλη Πολιτική Παιδεία Β΄2014-2015

 

Γ τάξη

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών

Αρχές Γενικής Λογιστικής(επιλογής)  

 

Για το ΕΠΑ.Λ

 

Α τάξη

Σ.Ε.Π -Περιβάλλον εργασίας

Πολιτική Παιδεία Α΄2014

Εξεταστέα ύλη Πολιτική Παιδεία Α΄ 2014-2015

Αρχές Λογιστικής

Οργάνωση και Διοίκηση

Β τάξη

Λογιστικές Εφαρμογές

Αστικό Εργατικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

Σύγχρονες συναλλαγές

Αγγλικά ειδικότητας Ι

Ειααγωγή στον Τουρισμό

Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχιακών Επιχειρήσεων

Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

 Γ τάξη

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Λογιστική Εταιρειών

Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων

Λογιστικές Εφαρμογές

Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου

Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων

Τουριστικό Marketing

Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων, Τουριστικοί Ναύλοι, Τουριστικά Πακέτα

Τουριστικές Εφαρμογές Η/Υ