Νέα της εκπαίδευσης

Σχέδιο νόμου Νέο Γενικό Λύκειο και νέο ΕΠΑ.Λ 29-8-2013

Σχέδιο ΠΔ "υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών" 3-6-2013

Σχέδιο ΠΔ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 20-1-2013

Νεό πειθαρχικο δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων 14-3-2012

Σχέδιο νόμου Νέο Τεχνολογικό Λύκειο 6-3-2012

Νέα διοικητική διάρθρωση της εκπαίδευσης(προσχέδιο νόμου) 17-9-2011

Το Νέο Τενολογικό Λύκειο (πρόταση του Υπουργείου)

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Νέο Τεχνολογικό Λύκειο (απο το Υπουργείο)

Τεχνολογικό Λύκειο(πρόταση διαβούλευσης)

Τεχνολογικό Λύκειο διευκρινήσεις διαβούλευσης

Έκθεση  μετά το τέλος της διβούλευσης για το Τεχνολογικό Λύκειο

Νέα δομή της διάρθρωσης της διοίκησης της εκπαίδευσης (πρόταση του Υπουργείου)

Διάγραμμα της  διοικητικής διάρθρωσης της εκπαίδευσης (πρόταση του Υπουργείου)

Έκθεση μετά το τέλος της διαβούλευσης για τη Νέα διοικητική δομή της εκπαίδευσης

Το Νέο Λύκειο, αναλυτική παρουσίαση  της δομής του  ( απο το Υπουργείο Παιδείας)