Λειτουργία σχολείου

  "Υπουργική απόφαση εκδρομών επισκέψεων Μαρτιος 2017"

   "Τροποποίηση εδρομών -εκπαιδευτικών επισκέψεων Δεκέμβριος 2016"

  "Τροποποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων 2016"

  "Οδηγός εκδρομών - επισκέψεων 

  "Μεταφορά μαθητών 2013-2014"

  "Εγκύκλιος αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας" 2011

   "Υπουργική απόφαση αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας" 2013 Νέο.!!!

   "Τροποποίηση καθήκοντα αρμοδιότητες--Αδειες απο Διευθυντές Εκπαίδευσης" 2013 Νέο !!!

   "Χρήση κινητών τηλεφώνων" 2006

   "Ο αντικαπνιστικός νομος ν.3868 και η υπουργική απόφαση" 2010

   "Νέα υπουργική απόφαση Εκδρομές-Διδακτικές επισκέψεις 2011"

   "Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.........." 2002 

   "Βασικές αρχές λειτουργίας του σχολείου"

 

Αναθέσεις μαθημάτων (νεώτερες ΥΑ αναθέσεων στις επιμέρους κατηγορίες "Γενικό Λύκειο" και "Επαγγελματικό Λύκειο")

    "Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑ.Λ τομέων και ειδικοτήτων απο το 2015-2016"

    "Αναθέσεις  μαθημάτων ΕΠΑ.Λ γενικής παιδείας απο το 2015-2016"

    "Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνάσιο Γενικό Λύκειο απο το 2015-2016"

    "Οδηγίες αναθέσεων Γυμνάσιο ΓΕΛ ΕΠΑ.Λ 2014"

     "Αναθέσεις Φυσικής 2014"

    "Αναθέσεις μαθημάτων Β ΚΑΙ  Γ ΕΠΑ.Λ 2014-2015"

    ΄'Αναθέσεις μαθημάτων Α ΕΠΑ.Λ 2013-2014"

   "Τροποποίηση αναθέσεις μαθημάτων 2013"

    "Τροποποίηση της ΥΑ αναθέσεων μαθημάτων ΕΠΑ.Λ 2013-2014"

     "Τροποποίηση αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑ.Λ 2013-2014"

    "Τροποποίηση αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑ.Λ 2012"

    "Τροποποίηση αναθέσεις μαθημάτων" 2011

    "Τροποποίηση αναθέσεις μαθημάτων σε ΤΕ1" 2008

    "Αναθέσεις μαθημάτων" 2008

   "Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε." 2008 

    "Διευκριν. για Οδηγίες αναθέσεων μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε."2008       

                "Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ τάξης ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικοτήτων σχολικό έτος 2017-2018"

                "Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων επιλογής ΕΠΑΛ Α΄τάξης σχολικό έτος 2017-2018"

                "Εγγραφές-μετεγγραφές ΕΠΑΛ τροποποίηση για μη παρακολουθούντες 2016"

                "Εγγραφές-μετεγγραφές ΕΠΑΛ 2016"

                "Εγγραφές-μετεγγραφές ΕΠΑΛ 2014 όπως τροποποιήθηκε μέχρι το 2015"

                "Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων τομέων ειδικοτήτων ΕΠΑΛ 2016-2017"

                "Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑΛ 2016-2017"

                "Οδηγίες απο Ι.Ε.Π και προυποθέσεις λειτουργίας Α΄Β΄τάξης ΕΠΑΛ 2016"

                "Καθορισμός τεμέων ειδικοτήτων ανα ΕΠΑΛ τροποποίηση 2016-2017"

                " Καθορισμός τομέων ειδικοτήτων ανα ΕΠΑΛ 2016-2017" 

                "Καθορισμός τομέων ειδικοτήτων γενικά για το νέο ΕΠΑΛ 2016"

                "Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Γεν. Παιδείας Α΄Β΄Γ΄ΕΠΑΛ 2016-2017"

                "Ελάχιστος αριθμός μαθητών για την λειτουργία Α΄Β΄και Γ΄τάξης ΕΠΑΛ 2016=2017"

               "Προυποθέσεις λειτουγίας τμημάτων Α΄και Β΄ τάξης ΕΠΑΛ 2016-2017" 

"Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ ΝΕΟ!! 2016-2017" 

"Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016-2017"  

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμν. ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2015-2016

"Εγγραφες μετεγγραφες ΕΠΑΛ 2014-2015"

"Αναθέσεις μαθημάτων τομέων ειδικοτητων Β΄και Γ΄ΕΠΑ.Λ 2014"

"Ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία τομέων Β  ΕΠΑ.Λ 2014"

"Ωρολόγια προγράμματα ΕΠΑ.Λ Β΄και Γ΄τάξης τομέων και ειδικοτήτων 2014-2015"

"Μέγιστος αριθμός μαθητών ανα τμήμα ΕΠΑ.Λ"

 "Λειτουργία Ομάδων Προσανατολισμού Α΄τάξης ΕΠΑ.Λ"

"Λειτουργία Β τάξης ΕΠΑ.Λ 2013*2014"

 "Λειτουργια ΕΠΑ.Λ 2013-2014"

 "Πίνακας τομέων και ειδικοτήτων του ΝΕΟΥ ΕΠΑ.Λ 2013"

  "Ελάχστος αριθμός μαθητών τμημάτων επιλογής ΕΠΑ.Λ 2012"

 "Σχολικό διδακτικό έτος, εγγραφές, υπηρεσιακά βιβλία........"2006 

 ρολόγιο πρόγραμμα Β τάξης ΕΠΑ.Λ 2012-2013"

 " Νέο!! Ωρολόγιο πρόγραμμα Α τάξης ΕΠΑ.Λ 2013-2014"

 "Ωρολόγιο πρόγραμμα Α τάξης ΕΠΑ.Λ 2012-2013 και μαθημάτων γεν. παιδείας Β τάξης ΕΠΑ.Λ απο 2014-2015 "

 "Ωρολόγιο πρόγραμμα Α τάξης ΕΠΑ.Λ 2011-2012" 

 "Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΠΑ.Λ (όλοι οι τομείς-ειδικότητες)" 

 "Έγκριση ολιγομελών τμημάτων (υπουργ. απόφ. 2011)"

 "Τροποποιηση ωρολογ. πρόγραμμα Γ τάξης Οικον Διοικ(Αρχές Οικον, Θεωρίας)"2008 

 "Ωράριο λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων και (ΕΠΑ.Λ.) και των Επαγγελματικών  Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)" 2007 

 "Εγγραφές μαθητών "2010

 "Αντιστοιχίες αποφ.ΤΕΛ,ΤΕΕ ,ΕΠΛ για εγγραφή σε ΕΠΑ.Λ" 2011 

 "1η διευκρινιστικη για εγγραφές αποφοίτων " 9/2010 

 "2η διευκρινιστικη για εγγραφές αποφοίτων " 9/2010 

       "3η διευκρινιστικη για εγγραφές αποφοίτων " 11/2010

                "Ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων εσπερινού γεν. λυκείου 2016-2017"

                "Ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων γεν λυκείου 2016-2017"

                "Αναθέσεις μαθημάτων γυμνασίου-γεν.λυκείου τροπ. και γ΄ανάθεση 2016-2017"

                "Αναθέσεις μαθημάτων γυμνασίου-γεν.λυκείου 2016-2017"

                "Προγραμματισμός λειτουργίας 2016-2017"

                "Ελάχιστος αριθμός μαθητών τμημάτων ομάδων προσανατολισμού και επιλογής 2016-2017"

 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμν. Γεν. Λυκείου και ΕΠΑΛ 2015-2016

"Σχολικό διδακτικό έτος , εγγραφές,υπηρεσιακά βιβλία .............."ΠΔ 104/1979 

 "Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Α λυκείου 2013-2014"

 "Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Α και Β λυκείου 2012-2013"

 "Ωρολόγιο πρόγραμμα Α λυκείου 2011-2012"

 "Ωρολόγια πρόγράμματα Γενικού λυκείου"