Για τα Γενικά Λύκεια

                "Ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων εσπερινού γεν. λυκείου 2016-2017"

                "Ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων γεν λυκείου 2016-2017"

                "Αναθέσεις μαθημάτων γυμνασίου-γεν.λυκείου τροπ. και γ΄ανάθεση 2016-2017"

                "Αναθέσεις μαθημάτων γυμνασίου-γεν.λυκείου 2016-2017"

                "Προγραμματισμός λειτουργίας 2016-2017"

                "Ελάχιστος αριθμός μαθητών τμημάτων ομάδων προσανατολισμού και επιλογής 2016-2017"

 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμν. Γεν. Λυκείου και ΕΠΑΛ 2015-2016

"Σχολικό διδακτικό έτος , εγγραφές,υπηρεσιακά βιβλία .............."ΠΔ 104/1979 

 "Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Α λυκείου 2013-2014"

 "Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα Α και Β λυκείου 2012-2013"

 "Ωρολόγιο πρόγραμμα Α λυκείου 2011-2012"

 "Ωρολόγια πρόγράμματα Γενικού λυκείου"