Φοίτηση-Αξιολόγηση

     "Φοίτηση και αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑ.Λ ΠΔ 68 2017"

      "Φοίτηση και αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ ΠΔ 56 2016"

     "Φοίτηση και αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑ.Λ" 2008

    "Τροποποίηση φοίτηση και αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑ.Λ ΠΔ 43" 2010

    "Τροποποίηση φοίτηση και αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ ΠΔ 61 2012

   "Νέο!! Διορθωμένο ΠΔ 50/2008 Φοίτηση και Αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ συνολικά μέχρι και το ΠΔ 61/2012"

    "Τροποποίηση του ΠΔ 50/2008 με το ΠΔ 112/2013 μετά τις προηγούμενες τροποποιήσεις."

      "Τροποποίηση του ΠΔ 50/2008 με το ΠΔ 123/2014 μετά τις προηγούμενες τροποποιήσεις"

  "Φοίτηση και αξιολόγηση μαθητών Γεν.Λυκείων ΠΔ 46 2016"

  "Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίων Λυκείων ΠΔ 60"2006

  "Τροποποίηση Αξιολόγηση Μαθητών Γενικών Λυκείων ΠΔ 12" 2009

  "Τροποποίηση του ΠΔ 60 Αξιολόγηση Μαθητών Γενικών Λυκείων με το ΠΔ 48/2012

  "Νέο!! Διορθωμένο το ΠΔ 60 Αξιολόγηση Μαθητών Γενικών Λυκείων συνολικά μέχρι και το ΠΔ 48/2012"

   "Τροποποίηση του ΠΔ 48/2012     6-3-2013"

   "Τροποποίηση με το ΠΔ  68/2014 του ΠΔ 60/2006 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα"