Για το Γενικό Λύκειο

  "Φοίτηση και αξιολόγηση μαθητών Γεν.Λυκείων ΠΔ 46 2016"

  "Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίων Λυκείων ΠΔ 60"2006

  "Τροποποίηση Αξιολόγηση Μαθητών Γενικών Λυκείων ΠΔ 12" 2009

  "Τροποποίηση του ΠΔ 60 Αξιολόγηση Μαθητών Γενικών Λυκείων με το ΠΔ 48/2012

  "Νέο!! Διορθωμένο το ΠΔ 60 Αξιολόγηση Μαθητών Γενικών Λυκείων συνολικά μέχρι και το ΠΔ 48/2012"

   "Τροποποίηση του ΠΔ 48/2012     6-3-2013"

   "Τροποποίηση με το ΠΔ  68/2014 του ΠΔ 60/2006 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα"