Για μαθητές/Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα κεφάλαια του μαθήματος σε παρουσιάσεις

Απο τον συνάδελφο Ιωάννη Νησιώτη-Συναχίρη

Γενικό Λύκειο

 

   Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων   Αρχές Οργάνωσης Διοίκησης ημερήσιων Γενικών Λυκείων

   2001     2002    2003     2004     2005     2006      2007      2008     2009    2010    2011   2012  2013  2014  2015   2016 απο το 2017 δεν εξετάζεται πανελλαδικά

 

  Θέματα  πανελλαδικών εξετάσεων  επαναληπτικών   Αρχές Οργάνωσης Διοίκησης ημερήσιων Γενικών Λυκείων

  2003     2004     2005     2006      2007      2008     2009    2010    2011   2012  2013  2014 2015  2016  απο το 2017 δεν εξετάζεται πανελλαδικά

 

  Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων    Αρχές Οργάνωσης Διοίκησης εσπερινων Γενικών Λυκείων

  2001     2002    2003     2004     2005     2006      2007      2008     2009    2010    2011   2012   2013  2014 2015  2016  απο το 2017 δεν εξετάζεται πανελλαδικά

 

 

Επαγγελματικό Λύκειο

 

  Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων    Αρχές Οργάνωσης Διοίκησης

   2009    2010    2011   2012  2013  2014  2015   2016  2017  2018  2019  2020 2021