ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟ 

Κωνσταντίνος  Καμπάνταης

Γεννημένος στη Δράμα , σπούδασε οικονομικά (Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων-Ανωτάτη Βιομηχ. Σχολή Θεσ.νίκης (σήμερα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και Παιδαγωγικά (ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ). Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, M.Ed "Σπουδές στην Εκπαίδευση"

Γνωρίζει  καλά Αγγλικά και χρήση Νέων τεχνολογιών.

Επιμορφώθηκε στην εκπαίδευση ενηλίκων (πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) , και στη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία ( Επιμόρφωση επιμορφωτών "Λογισμικό στην ΤΕΕ") και πολλούς άλλους τομείς που αφορούν την εκπαίδευση.

Εργάστηκε ως οικονομολόγος σε επιχειρήσεις και στη συνέχεια ως εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Επαγγελματική και την Γενική εκπαίδευση. Υπηρέτησε για τρία έτη ως Υποδιευθυντής και για οκτώ έτη ως Διευθυντής Επαγγελματικού Λυκείου.

Παράλληλα εργάστηκε και εργαζεται μέχρι σήμερα ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής σε Κεντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιντούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης , στην Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και ως επιμορφωτής εκπαιδευτικών.

Συμμετείχε σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα (Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων, προγράμματα Δαίδαλος-επίδειξης και βράβευσης προγραμμάτων μαθητών των Τ.Ε.Ε)

Συμμετείχε στην πρόσκληση κατάθεσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,  του Υπουργείου Παιδείας, για την αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, με διαδραστικές εφαρμογές στη διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων

Συμμετείχε σε δύο τριετή εκπαιδευτικά ευρωπαικά project  κινητικότητας μεταξύ ευρωπαικών κρατών "Comenius" και ένα πρόγραμμα "Leonardo da Vinci".

Δημιούργησε προσομοιώσεις για το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ τάξης Γενικού Λυκείου, το υλικό των οποίων είναι αναρτημένο στο Φωτόδεντρο- Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου - E-yliko χρηστών. 

Κατοικεί στη Δράμα, συνταξιοδοτήθηκε στις 31/8/2023.