Για εκπαιδευτικούς/Διδακτική

ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΤο λογισμικό Keybook kb mikro και kb makro που βρίσκεται σ όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια  και παραδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ επιμόρφωση και εφαρμογή"ενταγμένο στο Γ ΚΠΣ (2007) είναι ένα πολύ χρήσιμο λογισμικό για τη διδαακαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Κατα΄τη διάρκειά του επιμορφώθηκαν επιμορφωτές  (ένας εκ των οποίων είναι και ο δημιουργός αυτής της ιστοσελίδας).Μπορείτε να δείτε εκπαιδευτικά σενάρια μαθήματος για την μικροοικονομία και την μακροοικονομία και να τα χρησιμοποιιήσετε στη διδασκαλία του μαθήματος με τη χρήση αυτού του λογισμικού.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ   Στο υλικό του προγράμματος "Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης" παρουσιάζονται οι βσικές αρχές προσσέγισης της εκπαιδευτικής ομάδας και η σημασία της στις σχέσεις ώστε να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή και το κίνητρο για μάθηση. Η αντιμετώπιση δυσκολιών και το θεωρητικό πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας ως διεργασίας που αναπτύσσεται σε παλλαπλά επίπεδα.και αξιοποιώντας την εμπειρία επιχειρείται η περιήγηση στις διεπιστημονικές γνώσεις για τη σημασία των σχέσεων στη μάθηση οδηγώντας στον ολικό αναστοχασμό ενός δαακάλου. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

Πηγή: Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

   Στις σημειώσεις του αντίστοιχου μαθήματος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ο Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης αναφέρεται στη χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών στα οικονομικά μαθήματα.

   Αναλύει τις τεχνικές στη διδασκαλία των οικονομικών όπως αυτές της εισήγησης. του παιξίματος ρόλων, της πρακτικής άσκησης, της προσωμοίωσης, της μελέτης περίπτωσης, της συζήτησης, των ερωτήσεων απαντήσεων, του καταιγισμού ιδεών (brainstorming), της επίδειξης και της τεχνικής των ομάδων .

Μπορείτε να τις  δείτε εδώ.