Δισασκαλία μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με λογισμικό

ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΤο λογισμικό Keybook kb mikro και kb makro που βρίσκεται σ όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια  και παραδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ επιμόρφωση και εφαρμογή"ενταγμένο στο Γ ΚΠΣ (2007) είναι ένα πολύ χρήσιμο λογισμικό για τη διδαακαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Κατα΄τη διάρκειά του επιμορφώθηκαν επιμορφωτές  (ένας εκ των οποίων είναι και ο δημιουργός αυτής της ιστοσελίδας).Μπορείτε να δείτε εκπαιδευτικά σενάρια μαθήματος για την μικροοικονομία και την μακροοικονομία και να τα χρησιμοποιιήσετε στη διδασκαλία του μαθήματος με τη χρήση αυτού του λογισμικού.