Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Τεχνικών στην Διδακτική των οικονομικών μαθημάτων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

   Στις σημειώσεις του αντίστοιχου μαθήματος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ο Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης αναφέρεται στη χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών στα οικονομικά μαθήματα.

   Αναλύει τις τεχνικές στη διδασκαλία των οικονομικών όπως αυτές της εισήγησης. του παιξίματος ρόλων, της πρακτικής άσκησης, της προσωμοίωσης, της μελέτης περίπτωσης, της συζήτησης, των ερωτήσεων απαντήσεων, του καταιγισμού ιδεών (brainstorming), της επίδειξης και της τεχνικής των ομάδων .

Μπορείτε να τις  δείτε εδώ.