Χρήση applets (μικροεφαρμογών) στη διδασκαλία

ΧΡΗΣΗ APPLETS ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΤα applets μπορούν να συμπληρώσουν όχι μόνο τη διάλεξη αλλά και τις υπόλοιπες διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία Η χρήση τους παρέχει μια αναπαράσταση με χρήση πολυμέσων, που είναι συχνά καλύτερη στη διδασκαλία μιας έννοιας από μια στατική εικόνα ή μια γραπτή περιγραφή. Βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν την έννοια σχετικά εύκολα, καθώς μεταφέρουν τον έλεγχο στα χέρια τους και τους επιτρέπουν έτσι να αποκτήσουν εμπειρία σχετικά μ? αυτήν. 

Τα Java Applets έχουν χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικά εργαλεία, με επιτυχία, σε όλες τις περιοχές μάθησης. Το δυνατό τους σημείο είναι το γεγονός ότι επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με τον χρήστη και οδηγούν στην εμπλοκή και τη διερεύνηση μαθηματικών σχέσεων και αφηρημένων εννοιών από τους μαθητές, με αποτέλεσμα την κατανόηση των σχέσεων και των εννοιών αυτών.

   Οι βασικοί λόγοι αξιοποίησης των applets στη διδασκαλία : 

 

1. Προσφέρουν τη δυνατότητα εποπτικής παρουσίασης της διδακτικής ενότητας ή ενός επιμέρους θέματος.

2. Μπορούν να στηρίξουν μεθόδους ενεργητικής μάθησης.

3. Προσφέρουν ευκαιρίες διαφοροποίησης της διδασκαλίας ανά μαθητή, ανάλογα με τις εμπειρίες, το επίπεδο, το μαθησιακό του προφίλ και τα ενδιαφέροντά του.

4. Παρέχουν ένα περιβάλλον όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν "να δουν" τη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής αλλά και να εφαρμόσουν άμεσα τις έννοιες που έχουν διδαχθεί.

5. Από την πλευρά του εκπαιδευτή μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιώντας τα applets, γίνονται επιδείξεις μέσα στη τάξη που περιλαμβάνουν υπολογισμούς σε πραγματικό χρόνο που φέρνουν περισσότερο ρεαλισμό στο περιεχόμενο. Μπορούν έτσι να κερδίσουν χρόνο στην εξήγηση των διαφόρων εννοιών.

6. Οι συγκεκριμένες μικρο-εφαρμογές είναι εύκολα διαθέσιμες χωρίς κόστος αφού το μόνο που απαιτούν είναι η ύπαρξη φυλλομετρητή όπως ο Microsoft Internet Explorer, ο Netscape ή ο Firefox.

 

Πηγή: Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου,Διδασκαλία της Φυσικής με νέες τεχνολογιες, Κοντόση Κωνσταντίνα.