Η διδασκαλία του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΥ

 

     

Τα ποτελέσματα έρευνας σε 38 εκαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα Λογιστικές Εφαρμογές στα Επαγγελματικά Λύκεια. 

   Εστιάστηκε  στην αποτελεσματικότητα της χρήσης του ειδικού «επαγγελματικού λογισμικού» για το μάθημα των Λογιστικών Εφαρμογών, αποτυπώνοντας εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρεί το λογισμικό για να αποτελεί ένα σύγχρονο διδακτικό εργαλείο, ικανό να δράσει συμπληρωματικά, αλλά και στρατηγικά στο έργο του διδάσκοντος ως προς την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας μάθησης.

Απο τον Σχολικό σύμβουλο  Οικονομολόγων Δρ. Δημήτρη Μυλωνά. Δείτε τα εδώ.