Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία

 

   ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

 Έρευνα που αναφέρεται στην διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ στα Επαγγελματικά Λύκεια που έγινε σε 37 εκπαιδευτικούς που το διδάσκουν.

     Με βάση την κωδικοποίηση των ερωτηματολογίων και την ανάλυση των βασικών ευρημάτων της έρευνας, τα βασικά συμπεράσματα και οι προτάσεις που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έρευνα, εστιάζονται στην αποτελεσματικότητα της χρήσης του ειδικού «επαγγελματικού λογισμικού» για το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ», αποτυπώνουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το λογισμικό για να αποτελεί ένα σύγχρονο διδακτικό εργαλείο, ικανό να δράσει συμπληρωματικά στο έργο του διδάσκοντος ως προς την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας μάθησης.

     Απο τον Σύμβουλο των οικονομολόγων Δρ. Δημήτρη Μυλωνά. Δέιτε το εδώ.