Εφαρμογές σε java applets για τη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αν δεν μπορείτε να δείτε τα applets:

1. θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένη την java απο www.java.com  

 

2. Στη νέα έκδοση java 7 (2014) λόγω της προστασίας ελέγχου ασφάλειας πιστοποιητικού  θα πρέπει να προσθέσετε την διεύθυνση της ιστοσελίδας μου http://www.kampantais.mysch.gr στο : Πίνακας ελέγχου --> java --> security --> edit site list --> Add 

 

3 Απο τον Σεπτέβριο 2015 οι εφαρμογές εκτελούνται μόνο απο τον mozilla firefox. Δεν υποστηρίζονται οι προθήκες NPAPI της java που περιέχουν τα java applets απο τον Chrome, 

1. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων - κόστος ευκαιρίας

2. Μετατόπιση ΚΠΔ - παραγωγή περισσότερων επενδυτικών αγαθών

3. Ελαστικότητα ζήτησης και συνολική δαπάνη

4. Συνάρτηση παραγωγής - Συνάρτηση κόστους

5. Ισορροπία της αγοράς

6. Ανώτατες - κατώτατες τιμές

7. Ελαστικότητα ζήτησης-προσφοράς και φορολογία των αγαθών

8. Η συμπεριφορά της επιχείρησης στον Πλήρη Ανταγωνισμό

Μετάφραση των προτότυπων εφαρμογών των ξένων δημιουργών για εκπαιδευτικούς σκοπούς: Καμπάνταης Κωνσταντίνος