Εφαρμογές σε EXCEL για τη διδασκαλία του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Οι εφαρμογές αυτές βρίσκονται και στο e-yliko χρητών στο "Φωτόδενδρο" (Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου) 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ EXCEL ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΕΝΤΩΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΕΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ "ΜΕΣΑΙΟ" . ΣΤΟ EXCEL : Εργαλεία---->Μακροεντολή------>Ασφάλεια---------> Μεσαίο

 

production possibilities img 

                 1. Καμπύλη Παραγωγικών δυνατοτήτων

 fotodentro

 

 

 

 

 

demand

 

                  

                  2.   Καμπύλη Ζήτησης 

fotodentro

 

                          

 

 

  

 

 

product function            

                 3. Συνάρτηση Παραγωγής

fotodentro

 

 

 

 

 

 

 

 

 supply     

                  4. Προσφορά

fotodentro

 

 

 

 

 

 

 

elasticity demand and revenue

           

                

                 5. Ελαστικότητα Ζήτησης και Συνολική Δαπάνη  

 fotodentro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

equilibrium

           

 

 

                  6. Ο προσδιορισμός των τιμών  

 fotodentro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anotati timi kapelo        

 

                 7. Επιβολή ανώτατης τιμής - "Καπέλο"

 fotodentro

 

 

 

 

 

 

 

   

katotati timi kratiki paremvasi   

     

 

                      8. Επιβολή κατώτατης τιμής - τιμής παρέμβασης(ασφαλείας)

 fotodentro

 

 

 

 

 

   income elasticity

      

 

         

                  9. Εισοδηματική ελαστικότητα 

fotodentro

 

 

 

 

 

 

 

 

                Κατασκευή: ©Καμπάνταης Κωνσταντίνος