Παρουσιάσεις-ασκήσεις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ ΓΕΛ

του Ιωάννη Νησιώτη - Συναχίρη

  

Οι ασκήσεις - παρουσιάσεις είναι σε συμπιεσμένη μορφή (.zip) Επιλέξτε από τους παρακάτω υπερσυνδέσμους (link) και στην συνέχεια επιλέξτε αποθήκευση, προκειμένου να φυλάξετε τα αρχεία στο δίσκο του υπολογιστή σας.

 

Σημείωση: Το υλικό αυτό θα λειτουργήσει άψογα μόνο με Office 2007. Με οποιοδήποτε προηγούμενο πρόγραμμα θα υπολειτουργεί. Μπορείτε όμως να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε απο εδώ τον converter της microsoft έτσι ώστε να μπορείτε γενικά να βλέπετε με το Office 2003 αρχεία που έχουν δημιουργηθεί με Office 2007. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το POWERPOINT VIEWER της microsoft και να μπορείτε να βλέπετε όλες τις παρουσιάσεις ανεξαρτήτου έκδοσης.

Μια άλλη δυνατότητα που υπάρχει είναι το kingsoft office με το οποίο μπορείτε να ανοίγετε αρχεία του office και μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ.

 

 

"Κεφάλαιο 1ο":

Κεφάλαιο 1ο - Βασικές Οικονομικές Έννοιες 

"Κεφάλαιο 2ο":

Κεφάλαιο 2ο - Η ζήτηση των αγαθών

"Κεφάλαιο 3ο":

Κεφάλαιο 3ο (Α') - Η παραγωγή της επιχείρησης και

                                      

Κεφάλαιο 3ο (Β') - Το κόστος παραγωγής

"Κεφάλαιο 4ο":

Κεφάλαιο 4ο - Η προσφορά των αγαθών και

 

Προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς Α' και

 

Προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς Β'

"Κεφάλαιο 5ο":

Κεφάλαιο 5ο - Ο προσδιορισμός των τιμών

"Κεφάλαιο 7ο":

Κεφάλαιο 7ο - ΑΕΠ και

 

ΑΕΠ σε τρέχουσες και σταθερές τιμές

"Κεφάλαιο 8ο":

Κεφάλαιο 8ο - Το τραπεζικό σύστημα

"Κεφάλαιο 9ο":

Κεφάλαιο 9ο - Οικονομικοί κύκλοι και

 

Οικονομικοί κύκλοι και 

 

Ρυθμός πληθωρισμού και

 

Ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας και

 

Πσοστά απασχόλησης και ανεργίας κατά εκπαίδευση

"Κεφάλαιο 10ο":

Κεφάλαιο 10ο - Τα Δημόσια Οικονομικά και

 

Έσοδα-δαπάνες του κράτους και

 

Έσοδα-δαπάνες του κράτους - ποσοστό ΑΕΠ