Οδηγός αρχαρίων σχετικά με χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε

financing eu gideΕίστε ερευνητής που ψάχνετε για επιδότηση ώστε να αναπτύξετε την ιδέα σας; Είστε σπουδαστής που επιθυμείτε να σπουδάσετε στο εξωτερικό; Ή ίσως επιθυμείτε απλά να αναπτύξετε τη δική σας επιχείρηση και αναζητείτε οικονομική στήριξη; Η παρούσα έκδοση του οδηγού αρχαρίων θα σας δώσει μια γενική εικόνα των διαθέσιμων κεφαλαίων στους διάφορους τομείς, στοιχεία επικοινωνίας, πληροφο­ρίες για τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε για να έχετε πρόσβαση σε κεφάλαια και σε συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίον θα αρχίσετε να αναζητείτε λεπτομερέστε­ρες πληροφορίες για συγκεκριμένη δυνατότητα χρηματοδότησης. Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό απο εδώ.

Ο προγραμματισμός είναι το ουσιαστικό κριτήριο της καλής διακυβέρνησης. Πηγή: Ιστοσελίδα Ευρωπαικής Επιτροπής