Δίκτυο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Σχολικής Βίας

stop bulling

Το φαινόμενο του εκφοβισμού (?school bullying?) και της βίας (?school violence?) στον χώρο του σχολείου παρουσιάζει αυξανόμενες και πολυπαραμετρικές διαστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί του σύγχρονου σχολείου θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις  και να είναι ικανοί  να οργανώσουν, να αναπτύξουν και να συντονίσουν ένα σύνολο κοινωνικοπαιδαγωγικών δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και ενός αριθμού παράγωγων ζητημάτων, σε επίπεδο ατομικό, τάξης, σχολικής μονάδας, οικογένειας και τοπικής κοινότηταςΗ διαδικτυακή αυτή πύλη περιέχει υλικό, καλές πρακτικές και αποτελεί μέσο δικτύωσης για Εκπαιδευτικούς Γονείς και Μαθητές.