Για εκπαιδευτικούς/Παιδαγωγικά

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

    Σύμφωνα με την έρευνα:

Το 2010 σε σύγκριση με το 2002, διαπιστώνεται σημαντική αύξηση στο ποσοστό των εφήβων που αναφέρουν ότι έχουν υπάρξει θύτες εκφοβισμού (15,8% και 9,1%, αντίστοιχα) ενώ το ποσοστό μαθητών που έχουν υπάρξει θύματα εκφοβισμού μένει αμετάβλητο. Οι τρόποι εκφοβισμού που αναφέρονται συχνότερα από τους εφήβους είναι, κατά σειρά, τα λεκτικά πειράγματα, τα πειράγματα / χειρονομίες σεξουαλικού περιεχομένου, η διάδοση φημών και συκοφαντιών και τα πειράγματα /ενοχλήσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και κινητού τηλεφώνου. Ένα στα 4 αγόρια (23,9%) αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου ήρθε στα χέρια με κάποιον ή κάποιους άλλους τουλάχιστον 3 φορές. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα κορίτσια είναι σημαντικά χαμηλότερο (8,3%). Εκφοβισμός και χαρακτηριστικά των εφήβων.  Η έρευνα 

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ                                     

    Σ ένα σύγχρονο περιβάλλον που χαρακτιρίζεται απο πολυγλωσσία, πολυπολιτισμικότητα,  πολυμορφία σε δομές και συστήματα και ραγδαίες εξελίξεις η εκπαίδευση αναδεικνύετια ως παράγοντας οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης .Τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να γίνουν δυναμικά ώστε να προβλέπουν τους μετασχηματισμούς της κοινωνίας και να μπορούν να ανταποκρίνονται στις προκλίσεις της. Οι εκπαιδευτικοί ως κύριοι συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας καλούνται να ανανεώσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το ρόλο τους στο σχολείο, τη διδακτική πράξη και την αποτελεσματική μάθηση, με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης . 

   ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ.

  

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

 

 

Σελίδα 2 από 3