Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου Β΄ Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΥΦΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ramtype ΕΚΜΑΘΗΣΗ "ΤΥΦΛΟΥ" ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

   Πολύ χρήσιμο λογισμικό απο το περιοδικό RAM (Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη) (Νέα έκδοση 2005)  για εκμάθηση της πληκτρολόγησης (Τυφλό σύστημα).

   Περιέχει ασκήσεις εκμάθησης και θέματα εξάσκησης στα οποία μπορείτε να βάζετε και χρόνο, υπολογίζει τα κτυπήματα ανά λεπτό.

  Μπορείτε να αλλάξετε αρκετά πράγματα εμφάνισης απο τις Ρυθμίσεις (πχ την ανάλυση ώστε να καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη του υπολογιστή κ.α)

   Καταβάστε το από εδώ, αποθηκεύστε το, αποσυμπιέστε το αρχείο, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .exe και εγκαταστήστε το στον ύπολογιστή σας.