Σταθερότητα των τιμών: Γιατί είναι σημαντική για σένα;

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝΗ σπουδαιότητα της σταθερότητας των τιμών, τα μέσα για την αποτελεσματική επίτευξή της και ο τρόπος με τον οποίο η διατήρησή της στηρίζει τους γενικότερους οικονομικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας.

Εξηγούνται οι λειτουργίες και η ιστορία του χρήματος και εξηγείται ότι σε έναν κόσμο χωρίς χρήμα, δηλ. σε μια οικονομία αντιπραγματισμού, το κόστος που σχετίζεται με την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, όπως είναι για παράδειγμα τα έξοδα πληροφόρησης, έρευνας και μεταφοράς, θα ήταν πολύ υψηλό.

Αναλύονται με περισσότερες λεπτομέρειες η σπουδαιότητα της σταθερότητας των τιμών και η συνέπειες του πληθωρισμού και αποπληθωρισμού στην οικονομία. καθώς και οι παράγοντες που

 μπορούν να οδηγήσουν βραχυπρόθεσμα σε διακυμάνσεις του επιπέδου των τιμών, δηλαδή μεταξύ άλλων σε αυξήσεις της κατανάλωσης και των επενδύσεων, άνοδο των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και υψηλότερες καθαρές εξαγωγές, μια άνοδος των τιμών των συντελεστών παραγωγικών συντελεστών ή των μισθών η οποία δεν αντισταθμίζεται από ανάλογη αύξηση της παραγωγικότητας.

Περιέχει επίσης μια συνοπτική περιγραφή της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ

Πατήστε στην εικόνα για να το δείτε.

 Πηγή: Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα