Η ελληνική οικονομία μετά την κρίση:Αναζητώντας ένα νέο αναπτυκιακό πρότυποΣυγγραφείς: Γιάννης Στουρνάρας, Μαρία, Αλμπάνη

Εκδότης: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
Έτος Κυκλοφορίας: 2008

 

 

Αυτή η μελέτη έχει ως κύριο στόχο να περιγράψει το νέο, υπό αναζήτηση, αναπτυξιακό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας καθώς και τα κύρια μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να προσεγγιστεί το πρότυπο αυτό. Οι δύο Βασικότερες επιδιώξεις είναι: (α) Πώς η ελληνική οικονομία θα γίνει πιο παραγωγική και ανταγωνιστική και (β) πώς τα πρόσθετα οφέλη θα διανεμηθούν με έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)