Οικονομία και εγώ

Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 603

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΓΩ Το παρόν βιβλίο αποτελεί συμπληρωματικό υλικό για τον εκπαιδευτικό που υλοποιεί τη Σχολική Δραστηριότητα «Οικονομία και Εγώ». Συντάχθηκε μετά την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Νέων» , λαμβάνοντας υπόψη, τις προτάσεις ? παρατηρήσεις εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή, κατά τα σχολικά έτη 2001 ? 2005.

   Σκοπός της Σχολικής Δραστηριότητας «Οικονομία και Εγώ» είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τις βασικές οικονομικές έννοιες που είναι απαραίτητες στην καθημερινή τους ζωή. Η υλοποίηση της εν λόγω Σχολικής Δραστηριότητας συμβάλλει στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία / οικονομία. Στο πλαίσιο της σχολικής δραστηριότητας «Οικονομία και Εγώ» προτείνονται διάφορες ομαδικές εργασίες, παιχνίδια ρόλων και σχέδια εργασία

   Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος Αρχές Οικονομίας (οι δραστηριότητες)

Βιβλίο καθηγητή     Βιβλίο μαθητή