Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη

Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 579

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ   Στο υλικό του προγράμματος "Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης" παρουσιάζονται οι βσικές αρχές προσσέγισης της εκπαιδευτικής ομάδας και η σημασία της στις σχέσεις ώστε να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή και το κίνητρο για μάθηση. Η αντιμετώπιση δυσκολιών και το θεωρητικό πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας ως διεργασίας που αναπτύσσεται σε παλλαπλά επίπεδα.και αξιοποιώντας την εμπειρία επιχειρείται η περιήγηση στις διεπιστημονικές γνώσεις για τη σημασία των σχέσεων στη μάθηση οδηγώντας στον ολικό αναστοχασμό ενός δαακάλου. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

Πηγή: Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών