Μικροοικονομία-Μακροοικονομία

Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 1591

kb_mikro kb_makro   
 Λογισμικό που έχει διατεθεί απο το Υπουργείο Παιδείας  σε όλα τα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ και τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης επιμορφωτών "Επαγγελματικό Λογισμικό στα Τ.Ε.Ε." Αναζητήστε τα απο τους υπεύθυνους.   Περισσότερα για το λογισμικό  απο εδώ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  Η σειρά key-book+ αποτελείται από CD-ROM βασικών γνώσεων και αναφοράς, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε αυτόνομα είτε σε συνδιασμό με κάποιο, αντίστοιχο θεματικά, βιβλίο και προσφέρουν: 

Παρουσίαση της θεωρίας και της μεθοδολογίας με εικόνα, ήχο, animation, υπερκείμενο και ηλεκτρονικά ευρετήρια ύλης.
Πλήθος ερωτήσεων και ασκήσεων ανοικτού αλλά και αντικειμενικού τύπου με τις οποίες ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τις γνώσεις του καθώς η επίδοσή του βαθμολογείται και χρονομετράται από το πρόγραμμα.
Δυνατότητες παρέμβασης του χρήστη με την εισαγωγή σημειώσεων, links, εικόνων, ήχου, βίντεο κλπ.